1.rořník- zimní semestr

instalace / installation
"Na hlavu",29,7x28,7x22,7 cm, sádra/ For the head, 29,7x28,7x22,7 cm, plaster