1.ročník- letní semestr

"mezi dlaněmi"
sádra, ig. fólie