1.ročník- letní semestr

1.rořník- letní semestr

"mezi dlaněmi"
sádra, polyester