2.ročník- zimní semestr

písek, sádra, průměry od 52 do 120 cm