4. ročník- bakalářská práce

Díry | The holes
instalace | Installation
lukopren, závit, dřevo | rubber, thread, wood
cca 20x200x800 cm

Záměrem je vytažení vzduchu z vrtaných děr v zemi. Celková instalaci tvoří pět objektů o proměnlivé velikosti.
The intention of my work is to pull air from the holes drilled in the floor. The whole installation consists of five objects of varying sizes.