v kruhu, litina, galerie amb, sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové